Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE)

Giá gần nhất29,317.98 VNDCập nhật ngày 29/05/2024

Quỹ cổ phiếu DCDE tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề cơ bản chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Những doanh nghiệp này nằm trong top 20 doanh nghiệp tốt nhất thuộc ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ quan tâm đến doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nhưng không giới hạn như năng lượng, vật liệu – khai khoáng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, bất động sản, hàng tiêu dùng...  Đặc biệt, quỹ cổ phiếu DCDE tối ưu khả năng tích luỹ cổ tức thông qua danh mục đầu tư vào các công ty có sức khỏe tài chính tốt, có chủ trương chia cổ tức và lịch sử chi trả cổ tức đều đặn. 

Các quyết định đầu tư được Quỹ đưa ra sau khi được đánh giá dựa trên các phương pháp phân tích cơ bản nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 35.87%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 35.87%

Thông tin chi tiết

DCVFM
Cổ phiếu niêm yết, Cổ phần chưa niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
31/05/2024
Trước 14:30 ngày 30/05/2024
0%
DCVFM
Cổ phiếu niêm yết, Cổ phần chưa niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
31/05/2024
Trước 14:30 ngày 30/05/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message