Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Giá gần nhất15,101.46 VNDCập nhật ngày 16/04/2024

Quỹ DFVN-CAF chủ động xây dựng danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu niêm yết có mức vốn hóa lớn trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu của các công ty trong các ngành nghề khác nhau… nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index trong dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ cổ phiếu DFVN-CAF được thành lập vào ngày 03/01/2019. Quỹ kết hợp linh hoạt và chủ động giữa chiến lược đầu tư giá trị và chiến lược đầu tư tăng trưởng, do đó, bên cạnh tảng cơ bản tốt, ổn định thì quỹ còn nắm bắt những cơ hội mang lại giá trị gia tăng vượt trội. Mọi quyết định đầu tư được quỹ cân nhắc dựa trên những đánh giá tổng quát các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, tăng trưởng ngành, phân tích cơ cơ bản cổ phiếu doanh nghiệp và các chỉ bảo trên thị trường chứng khoán.

Quỹ DFVN-CA lấy chỉ số VN-Index làm chỉ số chứng khoán tham chiếu để đánh giá hiệu quả hoạt động.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 18.56%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 18.56%

Thông tin chi tiết

DFVN
Cổ phiếu niêm yết, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ ba
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
0%
DFVN
Cổ phiếu niêm yết, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ ba
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message