Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu An Toàn Amber (ASBF)

Giá gần nhất11,729.54 VNDCập nhật ngày 17/07/2024

ASBF là quỹ đầu tư trái phiếu đặc biệt an toàn trên thị trường chủ yếu đầu tư vào các tài sản là chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu tổ chức tín dụng.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Với chiến lược đầu tư thận trọng, quỹ ASBF hoạt động với tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Theo đó, danh mục quỹ được cân nhắc kỹ lưỡng, đa dạng hóa nhằm duy trì sự an toàn cho vốn ngay cả khi thị trường nhiều biến động. Qũy ASBF là giải pháp cho những nhà đầu tư muốn tích lũy các khoản tiền nhàn rỗi nhỏ lẻ nhưng vẫn được sinh lời ổn định và tối ưu. Đặc biệt, nhà đầu tư khi mua Chứng chỉ quỹ ASBF được hoàn toàn miễn các loại phí dịch vụ như phí phát hành, phí mua và bán chứng chỉ quỹ. Đây là lợi thế khác biệt của quỹ ASBF so với các khoản tiền gửi tiết kiệm, nhà đầu tư thường sẽ phải mất phí rút trước hạn.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 6.5%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 6.5%

Thông tin chi tiết

AMBER CAPITAL
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
22/07/2024
Trước 14:30 ngày 19/07/2024
AMBER CAPITAL
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
22/07/2024
Trước 14:30 ngày 19/07/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message