Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Năng Động Bảo Việt BVFED (BVFED)

Giá gần nhất21,481 VNDCập nhật ngày 11/04/2024

Quỹ BVFED phân bổ phần lớn danh mục vào nhóm cổ phiếu thuộc rổ VN30 (phần cơ sở) và các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí của BVF (phần gia tăng), đặc biệt là tiêu chí về thanh khoản. Tuy nhiên, phần gia tăng sẽ không vượt quá tỷ trọng 30% tổng tài sản Quỹ.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) thực hiện chiến lược đầu tư chủ động. Theo đó, quỹ sẽ linh hoạt điều chỉnh cơ cấu danh mục phù hợp giữa cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và tiền gửi để kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư trên thị trường. Nhờ đó, ngoài việc bám sát mức trung bình lợi nhuận của thị trường thì quỹ còn tăng trưởng lợi nhuận nhờ các quyết định cơ cấu tài sản đầu tư hiệu quả.

Quỹ BVFED phù hợp với những nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có dòng tiền nhàn rỗi mong muốn đầu tư trong trung và dài hạn. 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 18.46%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 18.46%

Thông tin chi tiết

BAOVIETFUND
Cổ phiếu Bluechip, Cổ phiếu niêm yết
Thứ năm
25/04/2024
Trước 14:40 ngày 24/04/2024
0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 03 tháng
BAOVIETFUND
Cổ phiếu Bluechip, Cổ phiếu niêm yết
Thứ năm
25/04/2024
Trước 14:40 ngày 24/04/2024
0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 03 tháng
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message