Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thành Công (TCGF)

Giá gần nhất10,000 VNDCập nhật ngày 27/05/2024

Quỹ TCGF hướng tới mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận dài hạn, tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư bằng việc phân bổ tài sản vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Chiến lược đầu tư của quỹ TCGF hướng đến sự linh hoạt trong đầu tư. Theo đó, Quỹ sẽ chú trọng phân bổ danh mục vào cổ phiếu của các doanh nghiệp dẫn đầu các ngành chủ chốt của nền kinh tế (xét về quy mô vốn hóa thị trường, quy mô tài sản, tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và các chỉ tiêu khác…) nhưng vẫn đảm bảo điều tiết tỷ trọng danh mục phù hợp với từng giai đoạn của thị trường dựa trên hoạt động phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô cũng như tình hình nội tại của từng doanh nghiệp và chu kỳ kinh tế.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

0%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
0%

Thông tin chi tiết

TCAM
Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu CP
Thứ ba, Thứ năm
20/06/2024
Trước 14:30 ngày 19/06/2024
TCAM
Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu CP
Thứ ba, Thứ năm
20/06/2024
Trước 14:30 ngày 19/06/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message