Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam (Ballad Fund) 

Giá gần nhất9,274.94 VNDCập nhật ngày 16/07/2024

Quỹ cổ phiếu TBLF hướng tới mục tiêu lợi nhuận vượt trội nhờ phân bổ tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ cổ phiếu TBLF được thành lập vào ngày 19/11/2021. Quỹ phân bổ tập trung vào 15-20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI, thuộc các doanh nghiệp năng động và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khoảng 3-5 năm tới. Tuy nhiên, mức tỷ trọng phân bổ giữa từng cổ phiếu và toàn bộ danh mục sẽ được Quỹ điều chỉnh theo hệ thống đánh giá tương quan rủi ro và độ hấp dẫn với từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 19.04%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 19.04%

Thông tin chi tiết

SGIC
Cổ phiếu niêm yết
Thứ ba: tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng
06/08/2024
Trước 14:30 ngày 05/08/2024
SGIC
Cổ phiếu niêm yết
Thứ ba: tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng
06/08/2024
Trước 14:30 ngày 05/08/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message