Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse (LHBF)

Giá gần nhất12,598.34 VNDCập nhật ngày 11/04/2024

Quỹ LHBF đầu tư chủ yếu vào danh mục trái phiếu, các tài sản có thu nhập cố định và công cụ nợ có thanh khoản tốt nhằm phân tán rủi ro đầu tư và mang lại lợi nhuận dài hạn ổn định cho các nhà đầu tư.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ LHBF áp dụng nguyên tắc đầu tư thận trọng sẽ duy trì tối thiểu 80% tỷ trọng danh mục vào các tài sản có thu nhập cố định. Quỹ phù hợp với những nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm một sản phẩm tài chính an toàn, có thể thỏa mãn các  điều kiện về bảo toàn vốn, tích lũy tài sản và gia tăng thu nhập bền vững.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 20.23%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 20.23%

Thông tin chi tiết

LIGHTHOUSE CAPITAL
Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi
Thứ năm
25/04/2024
Trước 14:30 ngày 24/04/2024
LIGHTHOUSE CAPITAL
Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi
Thứ năm
25/04/2024
Trước 14:30 ngày 24/04/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message