Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Lợi Tức Cao HD (HDBond)

Giá gần nhất11,109.34 VNDCập nhật ngày 19/04/2024

Quỹ trái phiếu HDBond đầu tư trên 90% tổng tài sản vào các chứng khoán có lãi suất cố định với chi phí thấp, nhằm tối đa hóa lợi nhuận đầu tư dài hạn, gia tăng tài sản ổn định cho khách hàng.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Lựa chọn cho giải pháp đầu tư bền vững

Mục tiêu chính của Quỹ HDBond là mang lại lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ, chủ yếu bao gồm: trái phiếu doanh nghiệp niêm yết chất lượng cao, các công cụ thị trường tiền tệ và tiền gửi ngân hàng có lãi suất cố định. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng, mọi quyết định đầu tư đều dựa trên cơ sở phân tích top-down từ vĩ mô cho tới ngành và tới từng doanh nghiệp, áp dụng các mô hình kỹ thuật và thống kê nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho danh mục. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, quỹ sẽ phân tích dựa trên chấm điểm tín dụng riêng của HDCapital.


 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 8.76%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 8.76%

Thông tin chi tiết

HDCAPITAL
Trái phiếu DN, Chứng chỉ tiền gửi
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
HDCAPITAL
Trái phiếu DN, Chứng chỉ tiền gửi
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message