Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Triển Vọng Bảo Việt (BVPF)

Giá gần nhất18,624 VNDCập nhật ngày 19/04/2024

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) theo đuổi mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Chỉ từ 1 triệu đồng nhà đầu tư đã có thể tham gia đầu tư vào quỹ BVPF để sở hữu danh mục đầu tư đa dạng và được tính toán hiệu quả hơn so với nhà đầu tư riêng lẻ. Các doanh nghiệp được lựa chọn trong danh mục quỹ là những công ty mà Baoviet Fund có kinh nghiệm phân tích và có quá trình theo dõi, đánh giá cập nhật thường xuyên.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 21.39%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 21.39%

Thông tin chi tiết

BAOVIETFUND
Cổ phiếu niêm yết, Cổ phần chưa niêm yết
Thứ ba, Thứ sáu
26/04/2024
Trước 14:40 ngày 25/04/2024
0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ Quỹ nắm giữ trên 06 tháng
BAOVIETFUND
Cổ phiếu niêm yết, Cổ phần chưa niêm yết
Thứ ba, Thứ sáu
26/04/2024
Trước 14:40 ngày 25/04/2024
0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ Quỹ nắm giữ trên 06 tháng
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message