Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Việt (BVBF)

Giá gần nhất19,826 VNDCập nhật ngày 10/04/2024

Quỹ BVBF đa dạng hóa danh mục bằng cách kết hợp các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ BVBF áp dụng nguyên tắc đầu tư thận trọng đầu tư chủ yếu vào trái phiếu và các công cụ nợ đa dạng trên thị trường. Việc lựa chọn tài sản đầu tư được quỹ xem xét dựa trên việc khai thác các yếu tố mang tính dài hạn của doanh nghiệp, thị trường lãi suất cố định và các yếu tố thuộc kinh tế vĩ mô có khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững trong dài hạn.

BVBF phù hợp với những nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, mong muốn tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn và ổn định.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 9.72%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 9.72%

Thông tin chi tiết

BAOVIETFUND
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ tư
17/04/2024
Trước 14:40 ngày 16/04/2024
0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ Quỹ nắm giữ trên 06 tháng
BAOVIETFUND
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ tư
17/04/2024
Trước 14:40 ngày 16/04/2024
0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ Quỹ nắm giữ trên 06 tháng
(Theo tiền)

(Theo tháng)

Xem hiệu suất các Quỹ mở khác
icon-message