Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF)

logo UOBAM VIETNAMUOBAM VIETNAM
Giá gần nhất14,742.66 VNDCập nhật ngày 18/06/2024

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 26.37%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 26.37%

Thông tin chi tiết

UOBAM VIETNAM
Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
20/06/2024
Trước 14:45 ngày 19/06/2024
UOBAM VIETNAM
Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
20/06/2024
Trước 14:45 ngày 19/06/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)